Lawstore.bg  

 

Новини Доставка За контакт

 

 

Новини

Гражданскоправни науки

Гражданскоправни науки •

 

Актуализация: Гражданскоправни науки ∙ Първа част (III/2019)

Актуализацията отразява релевантните промени от лятото в Закона за общинската собственост и Тълкувателно решение № 2–2017-ОСГТК ВКС от 9 юли 2019 г., посветено на отменителния иск по чл. 135 ЗЗД.

Към учебника

Гражданскоправни науки

Гражданскоправни науки •

 

Актуализация: Граждански процес (II/2019)

Изпратихме на нашите читатели най-новите положения в законодателството и задължителната съдебна практика по граждански процес за предстоящата изпитна сесия.

Към учебника

Наказателноправни науки

Публичноправни науки •

 

Актуализация: Публичноправни науки (II/2019)

В актуализацията сме отразили най-новите промени в нормативната уредба на ЗПП, ЗСВ и ДОПК, както и постановките на Решение № 5-2019 КС.

Към учебника

Наказателноправни науки

Публичноправни науки •

 

Ново издание: Публичноправни науки © 2019

В най-новото - седмо издание на учебника ще намерите подобрено и разширено съдържание по Конституционно право и Административен процес, както и всички налични актуализации, актуалната нормативна уредба и релевантната съдебна практика от 2019 г.

Към новото издание

Гражданскоправни науки - 11 съвета за казуса

Гражданскоправни науки •

 

11 съвета за Казуса по ГПН

Полезни насоки, за да дадете най-доброто от себе си на казуса по гражданскоправни науки.

Вижте съветите