Lawstore.bg  

 

Новини Доставка За контакт

 

 

Новини

Юридическа правоспособност

Гражданскоправни науки •

 

Актуализация: Гражданскоправни науки ∙ Първа част (I/2020)

Изпратихме актуализация на учебника по гражданскоправни науки (първа част). Тя е посветена на промените в гражданското и търговското право за периода от 6 септември 2019 г. до 31 януари 2020 г.

Актуализацията отразява релевантните за съдържанието на учебника и за държавния изпит промени в ЗМГО, ЗППЦК, ЗОПБ и новото Решение № 9-2019 КС.

Обръщаме внимание и някои спорни моменти от вещноправната доктрина.

Към учебника

Юридическа правоспособност

Гражданскоправни науки •

 

Ново издание: Гражданскоправни науки III част © 2020 г.

Учебникът за първи път дава цялостен поглед върху гражданскопроцесуалната дейност след поредицата от реформи през последните години.

Пълното и целенасочено представяне на актуалния граждански процес ще Ви помогне да разберете материята още по-добре и да добиете отлични актуални знания.

Към новото издание

Юридическа правоспособност

Гражданскоправни науки •

 

Актуализация: Граждански процес (I/2020)

Изпратихме най-новата актуализация по граждански процес! Тя е посветена на промените в основните начала и заповедното производство, обн. ДВ бр. 100 от 20 декември 2019 г.

Научете повече

Юридическа правоспособност

Юридическа правоспособност •

 

Изпитът за придобиване на правоспособност през 2020 г.

Изпитът ще се провежда паралелно в два формата – по стария ред (устен изпит) и по нов ред (тест и казус).

Научете повече

Юридическа правоспособност

Юридическа правоспособност •

 

Актуализация на Юридическа правоспособност (III/2019)

В най-новата актуализация на помагалото по юридическа правоспособност отразяваме промените в процесуалното законодателство, релевантни за предстоящия изпит.

Към помагалото