Lawstore.bg  

 

Новини Доставка За контакт

 

 

Новини

Наказателноправни науки

Публичноправни науки •

 

Актуализация: Публичноправни науки (I/2019)

Промените в Административния процес в сила от 1.01.2019 г., както и новите моменти във финансовото и данъчното законодателство, които се отнасят до учебния материал.

Научете повече

Наказателноправни науки

Наказателноправни науки •

 

Актуализация: Наказателно право и процес (II/2019)

Най-новите положения в НК, НПК и ЗИНЗС към 1 март 2019 г.

Научете повече

Гражданскоправни науки

Наказателноправни науки •

 

Кои закони да носим на казуса по НПН?

Нормативните актове, с които е добре да разполагате на писмения изпит, за да се справите успешно с решаването на казуса по наказателноправни науки.

Към статията

Гражданскоправни науки

Наказателноправни науки •

 

Актуализация: Наказателен процес (I/2019)

Новите положения се отнасят до правото на защита на обвиняемия, частното обвинение, правомощията на прокурора, съдържанието на касационната жалба и други институти на наказателния процес.

Научете повече

Юридическа правоспособност

Юридическа правоспособност •

 

Изпитът за придобиване на правоспособност през 2019 г. (обновена)

Статията е обновена с оглед на новоприетата Наредба № 1 от 1 февруари 2019 г. за придобиване на юридическа правоспособност.

Научете повече