Lawstore.bg  

 

Новини Доставка За контакт

 

 

Новини

Гражданскоправни науки

Наказателноправни науки •

 

Ново издание: Наказателноправни науки • II част © 2021

Представяме Ви най-новото 7-мо издание на Наказателноправни науки II част • Наказателен процес!

Учебникът представя актуалния наказателен процес по ясен, структуриран и систематичен начин.

Изложението представлява пресечна точка между множество класически и съвременни източници, включително над 500 съдебни акта, подбрани от практиката на ВКС, ВАС и КС.

Към учебника

Гражданскоправни науки

Наказателноправни науки •

 

Ново издание: Наказателноправни науки • I част © 2021

Радваме се да Ви представим седмото издание на "Наказателноправни науки • I част • Наказателно право"

Учебникът включва всички теми от първата част на актуалния конспект за държавен изпит. Това са темите, посветени на общата и особената част на наказателното право.

Отразени са всички нормативни промени, както и новите моменти в задължителната съдебна практика към 7 септември 2021 г.

Към учебника

Гражданскоправни науки

Наказателноправни науки •

 

Актуализация: Наказателно право (I/2021)

Изпратихме най-новата актуализация на учебника Наказателноправни науки ∙ I. Наказателно право.

В нея ще откриете:

➤ Нормативни промени, релевантни към учебния материал

➤ Ценните постановки на новото Тълкувателно решение № 1 от 12 март 2021 г. ОСНК

➤ Обновено и разширено съдържание по различни теми в учебника

Към учебника

Гражданскоправни науки

Гражданскоправни науки •

 

60-дневен план за подготовка по ГПН [PDF]

За да улесним Вашата подготовка за държавния изпит по гражданскоправни науки (ГПН), изготвихме примерен план-график за учебна подготовка.

Нашето желание е да Ви дадем инструмент, с който можете да синхронизирате личния си учебен процес с времето за учене преди държавния изпит.

Планът ще Ви помогне да внесете предвидимост в подготовката и възможност да измервате Вашия прогрес. По този начин ще бъдете мотивирани през цялото време на учене и ще имате време за всички теми от конспекта.

Надяваме се да Ви бъде полезен!

Вижте учебния план

Гражданскоправни науки

Гражданскоправни науки •

 

Ново издание: Гражданскоправни науки • Втора част © 2021

С радост Ви представяме петото издание на учебника Гражданскоправни науки II част!

Учебникът разглежда пълно и систематично въпросите на отделните облигационни, търговски, семейни и наследствени отношения, включени във втората част от конспекта за държавния изпит.

Новото издание включва актуалната нормативна уредба и най-новата задължителна съдебна практика по всяка тема.

Желаем Ви успешна подготовка!

Към учебника