Lawstore.bg  

 

Новини Доставка За контакт

 

 

Новини

Публичноправни науки - 2014

Публичноправни науки •

 

Актуализация на Публичноправни науки (2014) към 15 ноември 2016

Отразени са нови положения от Закона за политическите партии, Изборния кодекс, Закона за съдебната власт, Административнопроцесуалния кодекс, Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, Закона за вътрешния одит в публичния сектор, Регламент (ЕС) № 952/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 9 октомври 2013 година за създаване на Митнически кодекс на Съюза (МКС), Закона за кредитните институции.

Виж подробно

 

Юридическа правоспособност

Юридическа правоспособност •

 

Актуализация на Юридическа правоспособност към 10 октомври 2016

Актуализацията обхваща последните промени в статута на прокуратурата, на съдиите, прокурорите и следователите, настъпили след реформата на съдебната система.

Виж подробно

 

Наказателноправни науки - 2014

Наказателноправни науки •

 

Актуализация на Наказателноправни науки (2014) към 10 октомври 2016

Актуализацията обхваща последните промени в Наказателния кодекс (НК), Наказателно-процесуалния кодекс (НПК) и Закона за съдебната власт (ЗСВ).

Виж подробно

 

Публичноправни науки - 2016

Публичноправни науки •

 

Ново издание на Публичноправни науки

Уважаеми колеги,

Новото издание на Публичноправни науки ще бъде налично на 17 октомври 2016 г. Учебникът е с актуализирано съдържание, подобрен формат и ново оформление. Направете предварителна поръчка, за да сте сигурни, че ще получите своята книга веднага щом излезе.

Към новото издание

 

Кои закони да носим на казуса по ГПН

Граждански закони •

 

Кои закони да носим на казуса по ГПН

Държавният изпит по гражданскоправни науки (ГПН) се състои от писмена и устна част. Писменият изпит по ГПН представлява казус, към който има конкретно зададени въпроси. На него се допуска използването на нормативни актове.

Тъй като материята за този държавен изпит е широка по обхват, казусите могат да бъдат изключително разнообразни. Затова съставихме списък на всички нормативни актове, с които е добре да разполагате по време на писмения изпит.

Научете повече