Lawstore.bg  

 

Новини Доставка За контакт

 

 

Новини

Публичноправни науки

Публичноправни науки •

 

Актуализация: Публичноправни науки (I/2021)

Изпратихме актуализация на предходното издание на учебника Публичноправни науки © 2020 г.

Актуализацията обхваща всички нови моменти в релевантната нормативна уредба и практиката на Конституционния съд към 6 октомври 2021 г.

Всички тези промени са вече отразени в новото издание на учебника от 2021 г.

Към учебника

Публичноправни науки

Публичноправни науки •

 

Ново издание: Публичноправни науки © 2021

Представяме Ви най-новото издание на “Публичноправни науки“!

Учебникът е създаден специално за държавния изпит като единен, пълен и подреден източник за подготовка.

В новото издание са отразени нормативните промени, настъпили в периода 2020 г. – 2021 г. В него ще откриете и утвърдените в доктрината и съдебната практика становища по тълкуването и прилагане на правната уредба.

Към новото издание

Гражданскоправни науки

Наказателноправни науки •

 

Актуализация: Наказателен процес (I/2021)

Изпратихме актуализация по *Наказателен процес* на изданието на учебника от 2020 г.

Актуализацията включва всички нови теми и моменти в конспекта за държавния изпит от 2020/2021 г. Всички нови положения са включени и в най-новото издание на учебника.

Желаем Ви успешна подготовка!

Към учебника

Гражданскоправни науки

Наказателноправни науки •

 

Ново издание: Наказателноправни науки • II част © 2021

Представяме Ви най-новото 7-мо издание на Наказателноправни науки II част • Наказателен процес!

Учебникът представя актуалния наказателен процес по ясен, структуриран и систематичен начин.

Изложението представлява пресечна точка между множество класически и съвременни източници, включително над 500 съдебни акта, подбрани от практиката на ВКС, ВАС и КС.

Към учебника

Гражданскоправни науки

Наказателноправни науки •

 

Ново издание: Наказателноправни науки • I част © 2021

Радваме се да Ви представим седмото издание на "Наказателноправни науки • I част • Наказателно право"

Учебникът включва всички теми от първата част на актуалния конспект за държавен изпит. Това са темите, посветени на общата и особената част на наказателното право.

Отразени са всички нормативни промени, както и новите моменти в задължителната съдебна практика към 7 септември 2021 г.

Към учебника