Lawstore.bg  

 

Новини Доставка За контакт

 

 

Новини

Гражданскоправни науки - 11 съвета за казуса

Гражданскоправни науки •

 

8 съвета за Устния изпит по ГПН

Устният изпит е решаващият етап от държавния изпит по гражданскоправни науки. Статията дава насоки, които ще Ви помогнат за успешно представяне.

Вижте съветите

Гражданскоправни науки

Наказателноправни науки •

 

Актуализация: Наказателно право (III/2019)

Изпратена е актуализация на учебника Наказателноправни науки I част: Наказателно право.

Новото съдържание обхваща релевантните за материята промени в Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия (ЗОБВВПИ).

Към учебника

Гражданскоправни науки

Гражданскоправни науки •

 

Актуализация: Гражданскоправни науки ∙ Първа част (III/2019)

Актуализацията отразява релевантните промени от лятото в Закона за общинската собственост и Тълкувателно решение № 2–2017-ОСГТК ВКС от 9 юли 2019 г., посветено на отменителния иск по чл. 135 ЗЗД.

Към учебника

Гражданскоправни науки

Гражданскоправни науки •

 

Актуализация: Граждански процес (II/2019)

Изпратихме на нашите читатели най-новите положения в законодателството и задължителната съдебна практика по граждански процес за предстоящата изпитна сесия.

Към учебника

Наказателноправни науки

Публичноправни науки •

 

Актуализация: Публичноправни науки (II/2019)

В актуализацията сме отразили най-новите промени в нормативната уредба на ЗПП, ЗСВ и ДОПК, както и постановките на Решение № 5-2019 КС.

Към учебника