Lawstore.bg  

 

Новини Доставка За контакт

 

 

Новини

Гражданскоправни науки

Гражданскоправни науки •

 

Актуализация: Гражданскоправни науки • Първа част (I/2022)

Скъпи колеги,

Изпратихме първата за годината актуализация на учебника Гражданскоправни науки I част.

В нея отразяваме новото Тълкувателно решение на ВКС по отношение на ревандикационния иск (⚖ ТР № 3–2020–ОСГК ВКС от 5 януари 2022 г.).

По отношение на нормативната уредба най-новото издание на учебника е напълно актуално към днешна дата.

Желаем Ви успешна подготовка!

Към учебника

Юридическа правоспособност

Юридическа правоспособност •

 

Примерен тест № 6 за юридическа правоспособност

Направете "генерална репетиция" преди изпита по Юридическа правоспособност с най-новия примерен тест на LawStore.

Всеки въпрос има само 1 верен отговор. Отговорорете правилно на поне 21 въпроса, за да се справите успешно. По регламент имате 2 часа за целия тест.

Желаем Ви успешна подготовка!

Решете теста

Публичноправни науки

Публичноправни науки •

 

Актуализация: Публичноправни науки (I/2021)

Изпратихме актуализация на предходното издание на учебника Публичноправни науки © 2020 г.

Актуализацията обхваща всички нови моменти в релевантната нормативна уредба и практиката на Конституционния съд към 6 октомври 2021 г.

Всички тези промени са вече отразени в новото издание на учебника от 2021 г.

Към учебника

Публичноправни науки

Публичноправни науки •

 

Ново издание: Публичноправни науки © 2021

Представяме Ви най-новото издание на “Публичноправни науки“!

Учебникът е създаден специално за държавния изпит като единен, пълен и подреден източник за подготовка.

В новото издание са отразени нормативните промени, настъпили в периода 2020 г. – 2021 г. В него ще откриете и утвърдените в доктрината и съдебната практика становища по тълкуването и прилагане на правната уредба.

Към новото издание

Гражданскоправни науки

Наказателноправни науки •

 

Актуализация: Наказателен процес (I/2021)

Изпратихме актуализация по *Наказателен процес* на изданието на учебника от 2020 г.

Актуализацията включва всички нови теми и моменти в конспекта за държавния изпит от 2020/2021 г. Всички нови положения са включени и в най-новото издание на учебника.

Желаем Ви успешна подготовка!

Към учебника