Lawstore.bg  

 

Новини Доставка За контакт

 

 

Новини

1.11.2014 

Публичноправни науки 2014

Излезе от печат новото издание на сборника по публичноправни науки.

Сборникът предлага актуализирани тематични разработки и ново изчистено графично оформление. 

Научете повече

 

1.10.2014 

Наказателноправни науки 2014

Излезе от печат новото издание на сборника по наказателноправни науки.

Книгата отчита промените настъпили в нормативната уредба през 2013 и 2014. Някои от темите са редактирани допълнително с цел оптимизиране на изказа и обема.

Научете повече

 

21.07.2014 

Гражданскоправни науки III

Излезе от печат дългоочакваната трета част на сборника по гражданскоправни науки.

Сборникът предлага актуални тематични разработки по гражданско процесуално право в съответствие с актуалния конспект за държавен изпит по гражданскоправни науки.

Научете повече