Lawstore.bg  

 

Новини Доставка За контакт

 

 

Новини

Гражданскоправни науки

Гражданскоправни науки •

 

Актуализация: Гражданскоправни науки ∙ Първа част (II/2019)

Изпратихме актуализация на предходните издания на учебника Гражданскоправни науки I част © 2018 г. и 2015 г. Изданието от 2019 г. е напълно актуално към днешна дата.

Към учебника

Гражданскоправни науки

Юридическа правоспособност •

 

Актуализация: Юридическа правоспособност (II/2019)

Изпратихме кратка актуализация на помагалото, посветена на нов момент при оспорване решенията на ВСС (чл. 36 ЗСВ).

Към помагалото

Гражданскоправни науки

Гражданскоправни науки •

 

Ново издание: Гражданскоправни науки ∙ Първа част © 2019

Четвъртото издание на учебника отразява всички налични до този момент актуализации, актуалната нормативна уредба и най-новите тълкувателни решения от 2019 г.

Към учебника

Наказателноправни науки

Публичноправни науки •

 

Актуализация: Публичноправни науки (I/2019)

Промените в Административния процес в сила от 1.01.2019 г., както и новите моменти във финансовото и данъчното законодателство, които се отнасят до учебния материал.

Научете повече

Наказателноправни науки

Наказателноправни науки •

 

Актуализация: Наказателно право и процес (II/2019)

Най-новите положения в НК, НПК и ЗИНЗС към 1 март 2019 г.

Научете повече