Lawstore.bg  

 

Новини Доставка За контакт

 

 

Новини

Гражданскоправни науки

Гражданскоправни науки •

 

Учебен тест: Гражданскоправни науки • Първа част

Тестовата проверка на знанията е чудесен начин за активно учене.

Затова създадохме учебен тест от 60 въпроса, с който можете да проверите знанията си както преди да започнете да учите, така и след минаване на материала.

Надяваме се да Ви бъде от полза!

Решете теста

Гражданскоправни науки

Гражданскоправни науки •

 

Ново издание: Гражданскоправни науки • Първа част © 2021

С радост Ви представяме шестото издание на учебника Гражданскоправни науки I част!

В него ще откриете първите 33 теми от конспекта за държавен изпит – актуални, пълни и систематични.

Благодарение на широкия кръг от източници, учебникът ще Ви даде всички необходими знания, за да решите успешно казуса, да говорите уверено на изпита и да се справите умело с допълнителните въпроси на комисията.

Желаем Ви успешна подготовка!

Към учебника

Гражданскоправни науки

Гражданскоправни науки •

 

Актуализация: Гражданскоправни науки • Втора част (I/2021)

Актуализацията отразява:

– Ново задължително тълкуване по отношение правата на купувача при реална евикция (ТР № 1–2019–ОСГТК ВКС от 2 юли 2021 г.).

– Промени в производството по предоставяне на патентна закрила.

– Промени в материята на произхода и осиновяването по отношение на способите за установяване на произхода от бащата.

– Други промени, релевантни към учебния материал.

Желаем Ви ползотворно четене!

Към учебника

Гражданскоправни науки

Гражданскоправни науки •

 

Ново издание: Гражданскоправни науки • Трета част © 2021

С удовлетворение Ви представяме най-новото издание на Гражданскоправни науки III част • Граждански процес.

В него ще откриете актуални всички 32 теми по граждански процес, включени в конспекта за държавния изпит.

Това е учебник създаден специално за студентите право. Ясният език, последователното изложение и специалното оформление ще Ви помогнат да разберете, да запомните трайно и да възпроизведете уверено принципите, производствата и институтите, които формират българския граждански процес.

Желаем Ви успешна подготовка!

Към учебника

Гражданскоправни науки

Гражданскоправни науки •

 

Актуализация: Гражданскоправни науки • Първа част (I/2021)

Актуализацията отразява всички нормативни промени и задължителна съдебна практика, включително:

– 10-годишната давност за парични вземания срещу физически лица (чл. 112 ЗЗД)

– Тълкувателно решение № 2–2019–ОСГТК ВКС от 26 март 2021 г.

– Тълкувателно решение № 3–2018–ОСГТК ВКС от 17 март 2021 г.

Желаем Ви ползотворно четене!

Към учебника