Lawstore.bg  

 

Новини Доставка За контакт

 

 

Новини

Юридическа правоспособност

Гражданскоправни науки •

 

Ново издание: Гражданскоправни науки III част © 2020 г.

Учебникът за първи път дава цялостен поглед върху гражданскопроцесуалната дейност след поредицата от реформи през последните години.

Пълното и целенасочено представяне на актуалния граждански процес ще Ви помогне да разберете материята още по-добре и да добиете отлични актуални знания.

Към новото издание

Юридическа правоспособност

Гражданскоправни науки •

 

Актуализация: Граждански процес (I/2020)

Изпратихме най-новата актуализация по граждански процес! Тя е посветена на промените в основните начала и заповедното производство, обн. ДВ бр. 100 от 20 декември 2019 г.

Научете повече

Юридическа правоспособност

Юридическа правоспособност •

 

Изпитът за придобиване на правоспособност през 2020 г.

Изпитът ще се провежда паралелно в два формата – по стария ред (устен изпит) и по нов ред (тест и казус).

Научете повече

Юридическа правоспособност

Юридическа правоспособност •

 

Актуализация на Юридическа правоспособност (III/2019)

В най-новата актуализация на помагалото по юридическа правоспособност отразяваме промените в процесуалното законодателство, релевантни за предстоящия изпит.

Към помагалото

Наказателноправни науки

Публичноправни науки •

 

Кои закони да носим на казуса по ППН

Нормативната уредба за държавния изпит по публичноправни науки (ППН) е най-широка по обхват. Затова съставихме статия със законите, с които е добре да разполагате на казуса.

Вижте законите