Lawstore.bg  

 

Новини Доставка За контакт

 

 

Новини

Наказателноправни науки

Наказателноправни науки •

 

Кои закони да носим на казуса по НПН?

Нормативните актове, които да вземете с Вас на писмения изпит, за да се справите успешно с решаването на казуса по наказателноправни науки.

Към статията

Наказателноправни науки

Наказателноправни науки •

 

Как минава изпитът по НПН?

Кратка информативна статия за начина, по който протича изпитът по наказателноправни науки

Към статията

Гражданскоправни науки - 11 съвета за казуса

Гражданскоправни науки •

 

8 съвета за Устния изпит по ГПН

Устният изпит е решаващият етап от държавния изпит по гражданскоправни науки. Статията дава насоки, които ще Ви помогнат за успешно представяне.

Вижте съветите

Гражданскоправни науки

Наказателноправни науки •

 

Актуализация: Наказателно право (III/2019)

Изпратена е актуализация на учебника Наказателноправни науки I част: Наказателно право.

Новото съдържание обхваща релевантните за материята промени в Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия (ЗОБВВПИ).

Към учебника

Гражданскоправни науки

Гражданскоправни науки •

 

Актуализация: Гражданскоправни науки ∙ Първа част (III/2019)

Актуализацията отразява релевантните промени от лятото в Закона за общинската собственост и Тълкувателно решение № 2–2017-ОСГТК ВКС от 9 юли 2019 г., посветено на отменителния иск по чл. 135 ЗЗД.

Към учебника