Lawstore.bg  

 

Новини Доставка За контакт

 

 

Новини

Юридическа правоспособност

LawStore •

 

LawStore и Вашият учебен процес

Обръщение към нашите читатели във връзка с извънредното положение, обявено поради коронавирус COVID-19.

Продължаваме както винаги да работим и да доставяме учебници за Вашата подготовка.

Бъдете здрави! LawStore е на Ваше разположение.

Към съобщението

Юридическа правоспособност

Наказателноправни науки •

 

Актуализация: Наказателноправни науки (I/2020)

До всички читатели на Наказателноправни науки • I част изпратихме кратка актуализация, свързана с престъпленията по занаят.

В материята по наказателен процес няма промени. Учебникът Наказателноправни науки • II част © 2020 е напълно актуален.

Към учебника

Юридическа правоспособност

Гражданскоправни науки •

 

Актуализация: Гражданскоправни науки ∙ Втора част (I/2020)

В актуализацията отразяваме нормативните промени в материята на непозволеното увреждане, авторското право и сродните му права.

Отразили сме постановките на новото Тълкувателно решение № 5 от 21 ноември 2019 г. ОСГТК ВКС.

Допълваме изложението и с нов момент: отговорност на държавата за вреди от нарушение на правото на Европейския съюз.

Към учебника

Гражданскоправни науки

Наказателноправни науки •

 

Ново издание: Наказателноправни науки II част © 2020 г.

Учебникът представя ясно, подредено и систематично принципите и производствата на актуалния Наказателен процес.

В изданието са включени всички нормативни промени и постановки от най-новата съдебна практика на ВКС и КС. Отразени са на систематичните им места промените относно правото на защита, ограниченията в приложението на съкратеното съдебно следствие, разширяването на подсъдността на специализирания наказателен съд и други.

С този учебник можете да сте уверени, че разполагате с най-актуалните знания по Наказателен процес!

Към учебника

Юридическа правоспособност

Гражданскоправни науки •

 

Актуализация: Гражданскоправни науки ∙ Първа част (I/2020)

Изпратихме актуализация на учебника по гражданскоправни науки (първа част). Тя е посветена на промените в гражданското и търговското право за периода от 6 септември 2019 г. до 31 януари 2020 г.

Актуализацията отразява релевантните за съдържанието на учебника и за държавния изпит промени в ЗМГО, ЗППЦК, ЗОПБ и новото Решение № 9-2019 КС.

Обръщаме внимание и някои спорни моменти от вещноправната доктрина.

Към учебника