Lawstore.bg  

 

Новини Доставка За контакт

 

 

Новини

Гражданскоправни науки

Гражданскоправни науки •

 

Актуализация: Гражданскоправни науки • Трета част (II/2020)

Изпратихме актуализацията по новия конспект за Гражданскоправни науки III част!

В нея ще откриете:
– Специално изложение, посветено на частичния иск;
– Нормативни промени относно процесуалните действия на страните;
– Новите моменти в Тълкувателно решение № 2–2018-ОСТК ВКС от 13 юли 2020 г.

Към учебника

Гражданскоправни науки

Гражданскоправни науки •

 

Актуализация: Гражданскоправни науки • Втора част (II/2020)

Изпратихме актуализацията по новия конспект за Гражданскоправни науки II част!

В актуализацията ще откриете:
– Допълнение по тема "Застраховки" - специфични елементи на застрахователното отношение и застраховка "Професионална отговорност";
– Нова тема: "Индустриална собственост";
– Нормативни промени в областта на закрилата на детето.

Към учебника

Публичноправни науки

Гражданскоправни науки •

 

Актуализация: Гражданскоправни науки • Първа част (III/2020)

Изпратихме най-новата актуализация на Гражданскоправни науки • Първа част.

С тази актуализация искаме да покрием всичко необходимо за отлична подготовка по Теми 1 – 33 от актуалния конспект!

В нея ще откриете:
– Нов момент по актуалния конспект: Холдинг;
– Нормативни промени в материята на Акционерните дружества;
– Допълнение от съдебна практика по Прилагане на погасителната давност.

Към учебника

Юридическа правоспособност

Юридическа правоспособност •

 

Нов учебник: Юридическа правоспособност • I част © 2020

Представяме първия учебник по новия формат на изпита за придобиване на юридическа правоспособност.

Новият учебник представя пълно и систематично изложение на теми 1 – 26 от новия тематичен конспект.

Вярваме, че учебникът ще Ви даде целенасоченост и фокус при подготовката и ще Ви осигури един по-спокоен и качествен учебен процес!

Към новия учебник

Юридическа правоспособност

Юридическа правоспособност •

 

Нов конспект: Юридическа правоспособност 2020

Тематичният конспект за новия формат на изпита по юридическа правоспособност е тук.

По новия конспект ще държат изпит колегите, които са започнали и провеждат стажа си по новия ред след 1 януари 2020 г.

Нашият екип продължава усърдната работа и по нов учебник за изпита!

Към новия конспект