Lawstore.bg  

 

Новини Доставка За контакт

 

 

Новини

Гражданскоправни науки

Гражданскоправни науки •

 

Актуализация: Гражданскоправни науки ∙ Втора част (II/2019)

Нормативни промени в Кодекса за застраховането, Семейния кодекс и Закона за закрила на детето, както и новата тълкувателна практика на ВКС (Тълкувателно решение № 1–2018–ОСТК ВКС от 7 март 2019 г.).

Към учебника

Юридическа правоспособност

Юридическа правоспособност •

 

Изпитът за придобиване на правоспособност през 2019 г. (обновена)

Статията е обновена с оглед на новоприетата Наредба № 1 от 1 февруари 2019 г. за придобиване на юридическа правоспособност и с датите за изпита до края на годината.

Научете повече

Гражданскоправни науки

Учебна подготовка •

 

5 стратегии за по-продуктивна подготовка

За да постигнете най-добри резултати при подготовката си за предстоящите изпити, можете да се възползвате от тези стратегии за усвояване на учебния материал.

Към статията

Гражданскоправни науки

Юридическа правоспособност •

 

Ново издание: Юридическа правоспособност © 2019

Четвъртото издание на помагалото отразява всички налични до този момент актуализации, актуалната нормативна уредба и най-новите решения на Конституционния съд от 2019 г.

Към помагалото

Гражданскоправни науки

Гражданскоправни науки •

 

Актуализация: Гражданскоправни науки ∙ Първа част (II/2019)

Изпратихме актуализация на предходните издания на учебника Гражданскоправни науки I част © 2018 г. и 2015 г. Изданието от 2019 г. е напълно актуално към днешна дата.

Към учебника