Lawstore.bg  

 

Новини Доставка За контакт

 

 

Новини

Гражданскоправни науки

Гражданскоправни науки •

 

Цени на учебниците през 2022 г.

Скъпи колеги,

Новата икономическа реалност през последните 2 години изправи издателската дейност пред безпрецедентни предизвикателства.

Въпреки всички положени от нас усилия да поемем финансовата тежест, се налага да актуализираме цените на учебниците.

За да сме максимално открити, изготвихме кратко обръщение във връзка с този проблем.

Благодарим Ви, че се доверявате на LawStore!

Към обръщението

Гражданскоправни науки

Гражданскоправни науки •

 

Актуализация: Гражданскоправни науки • Трета част (II/2022)

Скъпи колеги,

Изпратихме кратка актуализация по граждански процес.

Повод за нея е новото Тълкувателно решение № 2–2018–ОСГТК ВКС от 23 юни 2022 г.

Включили сме още разширено и прецизирано изложение относно доклада на въззивната инстанция.

Желаем Ви успешна подготовка!

Към учебника

Гражданскоправни науки

Гражданскоправни науки •

 

Актуализация: Гражданскоправни науки • Първа част (III/2022)

Отразяваме нормативните промени в Търговския закон и новия Закон за покритите облигации, които влизат в сила от 8 юли 2022 г.

Актуализацията включва и постановките на новите тълкувателни решения на Върховния касационен съд от пролетта на тази година. Те засягат материята на правните сделки и тяхната недействителност, правото на строеж в съсобствен поземлен имот и прихващането на насрещни задължения.

Желаем Ви успешна подготовка!

Към учебника

Гражданскоправни науки

Гражданскоправни науки •

 

Актуализация: Гражданскоправни науки • Втора част (I/2022)

Скъпи колеги,

Изпратихме актуализация на учебника Гражданскоправни науки II част!

Новата актуализация обхваща:

– Допълнение към нормативното определение за "банка (кредитна институция)"
— Тълкувателно решение № 2–2021–ОСГК от 11 април 2022 г.
— Тълкувателно решение № 4–2019–ОСГК от 14 април 2022 г.

Към учебника

Гражданскоправни науки

Гражданскоправни науки •

 

Актуализация: Гражданскоправни науки • Трета част (I/2022)

Скъпи колеги,

Проверете email-a си за най-новата актуализация на учебника по граждански процес!

Актуализацията отразява най-новата тълкувателна дейност на Върховния касационен съд, обективирана в 4 тълкувателни решения от тази година.

Постановките на тази задължителна съдебна практика са отразени на съответните систематични места в съдържанието на учебника.

За периода от предходната актуализация до сега не са налице релевантни нормативни промени.

Към учебника