Използваме бисквитки, за да подобрим Вашето преживяване в сайта. Разглеждайки съдържанието на сайта, вие се съгласявате и с използването на бисквитки.  Научете повече

Актуализация по Публичноправни науки (I/2018)

5 април 2018 Резюме Атанас Атанасов

Към книгата

Най-новата актуализация на LawStore обхваща релевантните за съдържанието на учебника по Публичноправни науки промени в конституционното, административното, финансовото и данъчното законодателство. На съответните систематични места са представени както нормативни промени в изпитната материя, така и новите решения на Конституционния съд.

Нормативни промени

Релевантни за материята на държавния изпит са нормативните изменения в Закона за чужденците в Република България (ЗЧРБ), Закона за отговорността на държавата и общините за вреди (ЗОДОВ) и Закона за кредитните институции (ЗКИ).

Измененията засягат съдържанието на следните теми:

  • Тема 8 Гражданство
  • Тема 39 Отговорност на държавата и общините за вреди
  • Тема 58 Банков надзор

Останалите промени в българското законодателство не се отразяват на изпитната материя.

Решения на Конституционния съд

Първите четири месеца на 2018 бележат засилена активност на Конституционния съд. Неговите актове са ценни източници при тълкуването и прилагането на конституционните разпоредби. Поради това актуализацията отразява постановките от тези съдебни актове, които се отнасят до материята на изпита.

Ще намерите допълнения в следните теми:

  • Тема 7 Икономическа система
  • Тема 9 Основни права
  • Тема 12 Парламентаризъм. Народно събрание
  • Тема 14 Законодателна дейност
  • Тема 18 Съдебна власт

Тълкувателни актове на ВАС

За този период не са налице нови тълкувателни актове на Върховния административен съд (ВАС), относими към изпитната материя.

Пълна актуализация

На всички читатели на Публичноправни науки изпращаме и консолидирана актуализация на книгата. По този начин разполагате с най-актуалното съдържание и всичко необходимо за успешното полагане на изпита.

Х