LawStore е екип, отдаден на създаването на фокусирани учебни издания, които да осигурят успеха на студентите и младите юристи при полагане на държавните изпити по право и придобиване на юридическа правоспособност.
Прочетете още за нас и нашите ценности >

Х