Lawstore.bg  

 

Новини Доставка За контакт

 

 

Новини

Юридическа правоспособност

Юридическа правоспособност •

 

Актуализация на Юридическа правоспособност

На всички наши читатели е изпратена актуализация по юридическа правоспособност.

Тя отразява измененията, касаещи администрацията на съдебната власт и администрирането на съдебните дела.

Научете повече

 

Публичноправни науки

Публичноправни науки •

 

Актуализация по Финансово и данъчно право

Третата актуализация по публичноправни науки за 2017, посветена на нормативните изменения и новите тълкувателни решения по финансово и данъчно право, е изпратена до всички наши читатели!

Успешна подготовка!

Научете повече

Публичноправни науки - 2016

Публичноправни науки •

 

Актуализация по Административно право и процес

Втората актуализация по публичноправни науки за 2017, посветена на нормативните изменения и новите тълкувателни решения по административно право и административен процес, е изпратена до всички наши читатели!

Успешна подготовка!

Научете повече

Наказателноправни науки - 2014

Наказателноправни науки •

 

Съучастие в престъпление

Актуализация & Допълнение

Изпратено е разширено съдържание, посветено на особеностите при наказуемостта на деянията, извършени в съучастие.

Резюме

Наказателноправни науки - 2014

Публичноправни науки •

 

Актуализация по Конституционно право

Първата актуализация по публичноправни науки за 2017 е изпратена до всички наши читатели!

Тя разглежда нормативните промени и решенията на Конституционния съд в материята на конституционното право от края на 2016 г и началото на 2017 г.

Научете повече