Lawstore.bg  

 

Новини Доставка За контакт

 

 

Новини

16.02.2015 

Гражданскоправни науки III (2015)

Излезе ново издание на трета част на сборника "Гражданскоправни науки". 

Научете повече

 

1.11.2014 

Публичноправни науки 2014

Излезе от печат новото издание на сборника по публичноправни науки.

Сборникът предлага актуализирани тематични разработки и ново изчистено графично оформление. 

Научете повече

 

1.10.2014 

Наказателноправни науки 2014

Излезе от печат новото издание на сборника по наказателноправни науки.

Книгата отчита промените настъпили в нормативната уредба през 2013 и 2014. Някои от темите са редактирани допълнително с цел оптимизиране на изказа и обема.

Научете повече

 

21.07.2014 

Гражданскоправни науки III

Излезе от печат дългоочакваната трета част на сборника по гражданскоправни науки.

Сборникът предлага актуални тематични разработки по гражданско процесуално право в съответствие с актуалния конспект за държавен изпит по гражданскоправни науки.

Научете повече