Използваме бисквитки, за да подобрим Вашето преживяване в сайта. Разглеждайки съдържанието на сайта, вие се съгласявате и с използването на бисквитки.  Научете повече

Актуализация: Гражданскоправни науки Втора част (II/2018)

28 август 2018 г. Резюме Атанас Атанасов

Към книгата

Актуализацията е посветена на промените в гражданското и търговското право, относими към материята на книгата, в периода от 12 януари 2018 г. до 27 август 2018 г.

Отразени са измененията в Закона за авторското право и сродните му права (ЗАПСП), както и постановките на Тълкувателно решение № 1–2016–ОСНГТК ВКС от 21 юни 2018 г. Наред с тези промени, ще откриете и някои редакции с цел прецизиране на съдържанието и привеждането му в съответствие с най-новите положения в правната доктрина и съдебната практика.

Закон за авторското право и сродните му права (ЗАПСП)

Със Закона за изменение и допълнение на ЗАПСП (Обн. ДВ бр. 28 от 29 март 2018 г.) се въвежда изцяло нова нормативна уредба на колективното управление на авторските и сродните на тях права. Поради това съдържанието на тази точка е изцяло преработено с оглед на новите положения.

Отразени са промените и във всички разпоредби, относими към Тема 46. Авторско право и сродните му права.

Тълкувателно решение № 1–2016–ОСНГТК ВКС

С това тълкувателно решение от 21 юни 2018 г. Върховният касационен съд по тълкувателен път разшири кръга от лица, легитимирани да получат обезщетение за неимуществени вреди от причинена при непозволено увреждане смърт на близък. По този начин материалноправната легитимация по този иск се привежда в съответствие със съвременните социално-икономически отношения в обществото.

Съгласно задължителното тълкуване материално легитимирани да получат обезщетение за неимуществени вреди от причинена смърт на техен близък са лицата, посочени в Постановление № 4/1961 г. и Постановление № 5/1969 г. на Пленума на Върховния съд (ПВС), и по изключение всяко друго лице, което е създало трайна и дълбока емоционална връзка с починалия и търпи от неговата смърт продължителни болки и страдания, които в конкретния случай е справедливо да бъдат обезщетени.

Обезщетение се присъжда при доказани особено близка връзка с починалия и действително претърпени от смъртта му вреди.

В наказателния процес обаче тази материална легитимация може да бъде реализирана само от лицата, изброени в Постановление № 4/1961 г. и Постановление № 5/1969 г. на ПВС, както и от братята и сестрите на починалия и от неговите възходящи и низходящи от втора степен.

Със същото тълкувателно решение ВКС обявява за изгубило сила Постановление № 2/1984 г. на Пленума на Върховния съд.

Актуализации 2015 – 2018 г.

Всички читатели получават и пълна актуализация на учебника от 1 август 2015 г. до 27 август 2018 г. Актуализациите отразяват по систематичен начин релевантните промени в гражданското и търговското право, включително и всички нови тълкувателни решения на Върховния касационен съд.

Ако имате въпроси за актуализациите, пишете ни! Ще се радваме да Ви бъдем полезни:

Messenger
Instagram
Х