Използваме бисквитки, за да подобрим Вашето преживяване в сайта. Разглеждайки съдържанието на сайта, вие се съгласявате и с използването на бисквитки.  Научете повече

11 съвета за Казуса по ГПН

10 август 2018 г. • LawStore

Държавният изпит по гражданскоправни науки (ГПН) протича на два етапа – решаване на казус и устен изпит.

Казусът по гражданскоправни науки представлява изложение на определена житейска ситуация, по която има конкретно зададени въпроси. По всеки казус се задават както материалноправни, така и процесуалноправни въпроси. Въпреки че всеки казус е различен, можем да изведем някои съвети, които намират приложение, независимо от неговите специфики.

1. Следвайте инструкциите

Първото нещо, което е добре да направите, е да обърнете внимание на квесторите и инструкциите, които дават. Те ще Ви укажат непосредствения ред за провеждане на изпита и предаване на решението на казуса. Докато слушате инструкциите, не правете нищо друго. Ако нещо не Ви е станало ясно, не се колебайте да попитате.

2. Прочетете казуса 3 пъти в самото начало

Не бързайте да пишете, а се съсредоточете върху това, което Ви е дадено. При първия прочит на казуса ще определите към кои правни отрасли се отнася материята или най-малко ще изключите повечето от тях. При втория прочит ще успеете да идентифицирате конкретните факти и отношения. Третият прочит на казуса ще Ви помогне да се уверите, че не сте изпуснали нещо важно.

3. Обърнете внимание на всички факти

Една от особеностите на учебните казуси е, че най-често всички факти по казуса са релевантни за решаването му. Затова е добре да отделите и разгледате всеки един от конкретно посочените факти. Ако след внимателна преценка решите да изключите даден факт като ирелевантен, направете го изрично.

4. Използвайте чернова

Черновата Ви позволява да работите спокойно по фактите на казуса, като ги подредите в удобен за Вас ред (по хронология, по субекти, по отношения и т.н.). Тя отразява мисловния Ви процес при решаване на казуса.

Черновата е Вашето работно поле в етапа на обмисляне на казуса. Не е необходимо тя да бъде под формата на свързан текст. Черновата може да включва всичко – времева линия, мисловна карта, ключови съждения и квалификации. Важното е да е удобна за Вас. В Черновата можете спокойно да правите допълнения, отбелязвания и корекции в хода на работата.

Не забравяйте да отбележите всеки лист като „Чернова“. Когато предавате решението си, поставете черновата след беловата и предайте цялата си работа.

5. Работете активно със знанията си

Знанията, придобити по време на подготовката, са Вашият най-ценен помощник при решаването на казуса. Те ще Ви помогнат да се ориентирате в материята, а освен това и да демонстрирате стройна юридическа мисъл. За тази цел при всеки отговор дайте кратка характеристика на относимите правни институти.

Тъй като казусът не е реферат, не се впускайте в дълги описания. Напишете няколко изречения, доколкото е необходимо за аргументацията на отговора и е относимо към конкретния казус.

6. Използвайте закона

След като идентифицирате всички правнорелевантни факти и ги отнесете към съответните правни институти, е добре да издирите всички нормативни разпоредби, които уреждат отношенията по казуса.

Обърнете внимание на общите, специалните и особените норми, които намират приложение. За това ще Ви бъде полезен Индексът в сборника "Граждански закони" от LawStore. С негова помощ ще намерите моментално легалните дефиниции и по-лесно ще се ориентирате кои са релевантните нормативни текстове.

Запишете ги в Черновата. Нормативното обосноваване ще бъде съществена част от Вашия отговор по всеки от въпросите към казуса.

7. Отговорете на всички въпроси

Този съвет може да Ви се стори очевиден, но в условията на изпит, е възможно да пропуснете отговора на даден въпрос. Особено внимание обърнете на въпроси, които се състоят от две или повече части.

8. Аргументирайте се

Дори въпросът да е зададен така, че да може да се отговори с „да“ или „не“, от Вас се очаква да мотивирате отговора си. Добре е да започнете с изложение на релевантните факти. След това укажете съответните норми, които ги уреждат. Завършете отговора с правните изводи, като дадете изричен отговор на поставения въпрос.

9. Започнете беловата, когато сте си изяснили всички отговори по казуса

Тъй като беловата е „официалният“ вариант на Вашето решение, е добра идея да започнете писането й след като сте си изяснили отговорите на всички въпроси, тяхната мотивация и нормативната аргументация към тях. Това ще Ви помогне да избегнете повторенията и да постигнете цялостно изложение.

10. Следвайте поредността на въпросите

Напишете отговорите в поредността, в която са зададени въпросите. Ако въпросите са номерирани, ползвайте тяхната номерация. Ако не са, е най-добре да препишете всеки въпрос, преди да му дадете отговор. Това ще помогне на проверяващия да се ориентира по-лесно във Вашата аргументация.

11. Направете финална проверка

След като довършите беловата, прочетете поне веднъж цялото изложение, което сте написали. Уверете се, че не сте пропуснали да пренесете нещо от черновата (напр. нормативно позоваване – „чл. X ЗЗД“). Добре е това да стане поне 30 минути преди края на изпита, за да имате време да нанесете редакции, ако от такива има нужда.

Ако имате въпроси за изпита или за учебниците, пишете ни! Ще се радваме да Ви бъдем полезни:

Messenger
Instagram