Lawstore.bg  

 

Новини Доставка За контакт

 

 

Новини

Гражданскоправни науки

Гражданскоправни науки •

 

Актуализация по Граждански процес

Всички относими промени по граждански процес към 1 февруари 2018 г. след реформата в ГПК и промените в ТЗ и ЗЕДЕУУ.

Научете повече

Юридическа правоспособност

Юридическа правоспособност •

 

Актуализация на Юридическа правоспособност (Януари 2018)

Допълнение в основанията за издаване на заповед за незабавно изпълнение.

Научете повече

Гражданскоправни науки

Гражданскоправни науки •

 

Как минава изпитът по ГПН?

Кратка информативна статия за начина, по който протича изпитът по гражданскоправни науки.

Редът е общ за всички юридически факултети.

Към статията

Гражданскоправни науки

Гражданскоправни науки •

 

Актуализация на Гражданскоправни науки II

Актуализацията представя промените в гражданското, търговското и процесуалното законодателство към 11 януари 2018 г.

Научете повече

Гражданскоправни науки

Гражданскоправни науки •

 

Какво включва изпитът по гражданскоправни науки?

В тази статия правим обзор на материята, с която е необходимо да се запознаете, за да положите успешно държавния изпит.

Към статията