Lawstore.bg  

 

Новини Доставка За контакт

 

 

Новини

Публичноправни науки

Публичноправни науки •

 

Конспект: Публичноправни науки 2020

Представяме Ви актуализирания конспект по публичноправни науки за редовната държавна сесия тази есен.

С радост можем да потвърдим, че учебникът на LawStore e най-актуалният източник за подготовка и покрива почти всички нови положения.

До следващата изпитна сесия ще Ви изпратим и съответните нови теми и моменти, за да разполагате с пълен и актуален източник за подготовка.

Към конспекта

Юридическа правоспособност

Наказателноправни науки •

 

Конспект: Наказателноправни науки 2020

Представяме Ви актуализирания конспект по наказателноправни науки за държавния изпит тази есен.

С радост можем да потвърдим, че учебниците на LawStore са най-актуалният източник за подготовка и покриват почти всички нови положения.

До следващата изпитна сесия ще Ви изпратим и съответните нови теми и моменти, за да разполагате с пълен и актуален източник за подготовка.

Към конспекта

Юридическа правоспособност

Гражданскоправни науки •

 

Конспект: Гражданскоправни науки 2020

Представяме Ви актуализирания конспект по гражданскоправни науки за държавния изпит тази есен.

По същество са налице 3 разлики с досегашния конспект.

През този и следващия месец ще изпратим всички нови положения под формата на актуализации за нашите учебници. По този начин можете да бъдете уверени, че се подготвяте по най-актуалните източници.

Към конспекта

Юридическа правоспособност

Юридическа правоспособност •

 

Актуализация: Юридическа правоспособност (II/2020)

Актуализацията съдържа всички нови моменти, включени в актуализирания конспект по досегашния ред (утвърден със Заповед № СД-03-212/17 юни 2020 г.).

Направихме и проверка за нормативни изменения към днешна дата, за да сте уверени, че разполагате с всичко необходимо за следващите дати на изпита до края на годината.

Към помагалото

Юридическа правоспособност

Юридическа правоспособност •

 

Примерен тест № 2 за юридическа правоспособност

Докато всички очакваме новия конспект по юридическа правоспособност, разработихме още един примерен тест, с който да проверите знанията си и да се подготвяте по новия формат на изпита.

Тестът е интерактивен. Натиснете върху отговора, който считате за правилен и моментално ще получите проверка.

Към теста