Lawstore.bg  

 

Новини Доставка За контакт

 

 

Новини

Юридическа правоспособност

Юридическа правоспособност •

 

Примерен тест № 3 за юридическа правоспособност

С удовлетворение публикуваме третия примерен тест, с който да проверите знанията си за изпита по юридическа правоспособност по новия формат.

Тестът включва материалноправни и процесуални въпроси съобразно новия конспект за изпита. Положихме усилия въпросите да са близки по трудност и характер до въпросите от официалния тест, даден на изпита миналата есен.

Към теста

Юридическа правоспособност

Юридическа правоспособност •

 

Изпит: Юридическа правоспособност през 2021 г.

Скъпи колеги,

Започваме новата 2021 г. с обновена статия за всички, на които предстои явяване на изпита за юридическа правоспособност по новия формат.

В нея обобщаваме всичко, което трябва да знаете за изпита във връзка със записването, подготовката, провеждането и начина на оценяване.

Прочетете статията

Публичноправни науки

Публичноправни науки •

 

Статия: 7 особености на казуса по ППН

Ще Ви представим особеностите на казусите, които се падат на държавния изпит по публичноправни науки (ППН).

От статията ще научите на кои факти и отношения да обърнете внимание и в каква посока да насочите мисълта си.

Обръщаме внимание и на трите вида въпроси, които могат да бъдат зададени – материалноправни, процесуалноправни и теоретични.

Прочетете статията

Наказателноправни науки

Публичноправни науки •

 

Актуализация: Публичноправни науки (II/2020)

На 5 ноември 2020 г. изпратихме актуализация на предходните издания на учебника "Публичноправни науки" от 2019 и 2018 г. В нея ще откриете:

+ 5 изцяло нови теми, включени за първи път в конспекта от 2020 г.

+ 10 нови тематични допълнения съобразно новия конспект за изпита през 2020 г.

+ 3 допълнения във връзка с тълкувателната дейност на Конституционния съд през лятото на 2020 г.

+ 1 съществено изменение на нормативната уредба в режима на ДДС през лятото на 2020 г.

Всички тези промени са отразени и в най-новото издание на учебника.

Към учебника

Наказателноправни науки

Наказателноправни науки •

 

Актуализация: Наказателно право (II/2020)

Изпратихме най-новата актуализация на учебника по наказателно право.

Актуализацията включва всички нови моменти и теми от материалното наказателно право, включени в конспекта за държавен изпит от тази година.

В актуализацията ще откриете и най-новото задължително тълкуване във връзка с действието на наказателния закон, дадено с Решение № 3–2020 КС.

Към учебника