Lawstore.bg  

 

Новини Доставка За контакт

 

 

Новини

Гражданскоправни науки

Гражданскоправни науки •

 

Актуализация: Гражданскоправни науки • Първа част (I/2021)

Актуализацията отразява всички нормативни промени и задължителна съдебна практика, включително:

– 10-годишната давност за парични вземания срещу физически лица (чл. 112 ЗЗД)

– Тълкувателно решение № 2–2019–ОСГТК ВКС от 26 март 2021 г.

– Тълкувателно решение № 3–2018–ОСГТК ВКС от 17 март 2021 г.

Желаем Ви ползотворно четене!

Към учебника

Гражданскоправни науки

LawStore •

 

5 фактора, които пречат при учене

В тази статия ще Ви запознаем с 5-те основни фактора, които консумират най-бързо енергията, времето и мотивацията ни в процеса на учене.

От статията ще научите:

– Какво представляват тези фактори?
– По какво да ги разпознаем възможно най-рано?
– Как можем да им противодействаме и да ги преодолеем?

Прочетете статията

Гражданскоправни науки

Гражданскоправни науки •

 

Актуализация: Гражданскоправни науки • Трета част (I/2021)

В актуализацията отразяваме новите положения в материята на гражданския процес:

– Правото на взискателя да обжалва отказа на съдебния изпълнител да образува изпълнително дело;

– Нова възможност за участие в съдебното заседание чрез видеоконференция;

– Процесуални действия на съда и страните в електронна форма;

Желаем Ви успешна подготовка!

Към учебника

Юридическа правоспособност

Юридическа правоспособност •

 

Примерен тест № 5 за юридическа правоспособност

Готов е петият примерен тест по новия формат на изпита за юридическа правоспособност.

Отново се постарахме въпросите да са близки по трудност и характер до въпросите от официалния тест, даден на изпита миналата есен.

Желаем Ви успешна подготовка!

Към теста

Юридическа правоспособност

Юридическа правоспособност •

 

Примерен тест № 4 за юридическа правоспособност

Представяме Ви четвъртия примерен тест по новия формат на изпита за юридическа правоспособност.

Тестът включва материалноправни и процесуални въпроси съобразно актуалния конспект. Положихме усилия въпросите да са близки по трудност и характер до въпросите от официалния тест, даден на изпита миналата есен.

Към теста