Lawstore.bg  

 

Новини Доставка За контакт

 

 

Новини

Гражданскоправни науки

Гражданскоправни науки •

 

Актуализация: Граждански процес (I/2019)

Нормативни промени, новата задължителна съдебна практика по граждански процес и анализ на понятието "очевидна неправилност" по смисъла на чл. 280, ал. 2 in fine ГПК.

Научете повече

Гражданскоправни науки

Гражданскоправни науки •

 

Актуализация: Гражданскоправни науки ∙ Втора част (I/2019)

Нови моменти в застрахователното и авторското право и новите тълкувателни решения на ВКС в материята на деликтното и семейното право.

Научете повече

Гражданскоправни науки

Гражданскоправни науки •

 

Актуализация: Гражданскоправни науки ∙ Първа част (I/2019)

Нови моменти в Търговския закон (ТЗ) и Тълкувателно решение № 1 от 10.07.2018 г. на ОСГТК ВКС.

Научете повече

Юридическа правоспособност

Юридическа правоспособност •

 

Изпитът за придобиване на правоспособност през 2019 г.

Във връзка с преходния режим, направихме специално проучване на нормативната уредба и се допитахме до Министерство на правосъдието.

Научете повече

Юридическа правоспособност

Юридическа правоспособност •

 

Актуализация: Юридическа правоспособност (III/2018)

Релевантните за материята на изпита промени в съдоустройственото, гражданското и наказателното процесуално законодателство.

Резюме