Lawstore.bg  

 

Новини Доставка За контакт

 

 

Новини

Гражданскоправни науки

Наказателноправни науки •

 

Кои закони да носим на казуса по НПН?

Нормативните актове, с които е добре да разполагате на писмения изпит, за да се справите успешно с решаването на казуса по наказателноправни науки.

Към статията

Гражданскоправни науки

Наказателноправни науки •

 

Актуализация: Наказателен процес (I/2019)

Новите положения се отнасят до правото на защита на обвиняемия, частното обвинение, правомощията на прокурора, съдържанието на касационната жалба и други институти на наказателния процес.

Научете повече

Юридическа правоспособност

Юридическа правоспособност •

 

Изпитът за придобиване на правоспособност през 2019 г. (обновена)

Статията е обновена с оглед на новоприетата Наредба № 1 от 1 февруари 2019 г. за придобиване на юридическа правоспособност.

Научете повече

Гражданскоправни науки

Наказателноправни науки •

 

Актуализация: Наказателно право (I/2019)

Най-новите промени в Наказателния кодекс (Обн. ДВ бр. 7 от 22 януари 2019 г.).

Научете повече

Гражданскоправни науки

Юридическа правоспособност •

 

Актуализация: Юридическа правоспособност (I/2019)

Най-новите промени в Наказателно-процесуалния кодекс (НПК) от 22 януари 2019 г.

Научете повече