Lawstore.bg  

 

Новини Доставка За контакт

 

 

Новини

Юридическа правоспособност

Гражданскоправни науки •

 

Актуалност: Граждански процес • Май 2020

С радост Ви съобщваме, че най-новото издание на учебника по Граждански процес е напълно актуално за предстоящата изпитна сесия.

Нашият екип следи за всички релевантни промени в нормативната уредба и задължителната съдебна практика!

Към учебника

Юридическа правоспособност

Юридическа правоспособност •

 

Юридическа правоспособност след края на извънредното положение

С отпадане на извънредното положение възникват редица въпроси във връзка с провеждането на стажовете и изпитите по досегашния и по новия ред.

Нашият екип активно търси отговори на тези въпроси.

В тази статия ще представим всичко, което знаем към днешна дата, за да внесем яснота и да помогнем на всички колеги, на които предстои явяване на изпит през тази година.

Към статията

Наказателноправни науки

Публичноправни науки •

 

Актуализация: Публичноправни науки (I/2020)

Изпратихме най-новата актуализация по публичноправни науки.

Актуализацията включва най-новите нормативни промени, решения на Конституционния съд и подобрения от нашия екип за периода от издаването на учебника до 13 май 2020 г.

Отразено е и най-новото тълкуване на Конституционния съд по отношение на действието на решенията, с които обявява противоконституционност на законите.

Към учебника

 

Гражданскоправни науки

Наказателноправни науки •

 

Актуалност: Наказателноправни науки II част © 2020 г.

Най-новото издание на учебника по Наказателен процес © 2020 е актуално и към днешна дата.

Проследихме за нови разпоредби. Проверихме за нови тълкувателни решения. Прегледахме за отменени актове

Mожете да сте уверени, че разполагате с най-актуалните знания по Наказателен процес!

Към учебника

Юридическа правоспособност

Юридическа правоспособност •

 

Актуализация: Юридическа правоспособност (I/2020)

Изпратихме най-новата актуализация на помагалото по юридическа правоспособност.

Актуализацията отразява в удобен и достъпен формат нормативните промени в правилата за определяне вида на дисциплинарното наказание на органите в съдебната власт, промените в заповедното производство и принудителното изпълнение.

Към помагалото