Lawstore.bg  

 

Новини Доставка За контакт

 

 

Новини

Юридическа правоспособност

Гражданскоправни науки •

 

Актуалност: Гражданскоправни науки • Втора част • Юни 2020

За всички колеги, които ще се явяват на държавен изпит през този и следващия месец, направихме проверка за актуалност на учебника Гражданскоправни науки ∙ Втора част.

С удовлетворение Ви съобщаваме, че няма нови промени след последната актуализация от 3 февруари 2020 г. С нанасянето ù Вашият учебник е актуален!

Продължаваме да следим най-новите положения в законодателството и задължителната съдебна практика, за да Ви предоставим най-актуалните правни знания за предстоящата сесия!

Към учебника

Юридическа правоспособност

Гражданскоправни науки •

 

Актуализация: Гражданскоправни науки • Първа част (II/2020)

Изпратихме най-новата актуализация на учебника по гражданскоправни науки.

Актуализацията отразява 2 нови решения на Конституционния съд, с които съдът се произнася по действието на противоконституционността по отношение на гражданскоправните норми и тяхното прилагане.

Към учебника

Юридическа правоспособност

Гражданскоправни науки •

 

Актуалност: Граждански процес • Май 2020

С радост Ви съобщваме, че най-новото издание на учебника по Граждански процес е напълно актуално за предстоящата изпитна сесия.

Нашият екип следи за всички релевантни промени в нормативната уредба и задължителната съдебна практика!

Към учебника

Юридическа правоспособност

Юридическа правоспособност •

 

Юридическа правоспособност след края на извънредното положение

С отпадане на извънредното положение възникват редица въпроси във връзка с провеждането на стажовете и изпитите по досегашния и по новия ред.

Нашият екип активно търси отговори на тези въпроси.

В тази статия ще представим всичко, което знаем към днешна дата, за да внесем яснота и да помогнем на всички колеги, на които предстои явяване на изпит през тази година.

Към статията

Наказателноправни науки

Публичноправни науки •

 

Актуализация: Публичноправни науки (I/2020)

Изпратихме най-новата актуализация по публичноправни науки.

Актуализацията включва най-новите нормативни промени, решения на Конституционния съд и подобрения от нашия екип за периода от издаването на учебника до 13 май 2020 г.

Отразено е и най-новото тълкуване на Конституционния съд по отношение на действието на решенията, с които обявява противоконституционност на законите.

Към учебника