Lawstore.bg  

 

Новини Доставка За контакт

 

 

Новини

Гражданскоправни науки

Гражданскоправни науки •

 

Актуализация на Гражданскоправни науки I

Най-новата актуализация на първата част включва нормативните промени и три нови тълкувателни решения по 6 от темите в конспекта.

Научете повече

Гражданскоправни науки

Гражданскоправни науки •

 

3 стъпки за по-продуктивно учене

Увеличете продуктивността и мотивацията си с тези три стъпки.

Покажи ми

Юридическа правоспособност

Юридическа правоспособност •

 

Актуализация на Юридическа правоспособност

На всички наши читатели е изпратена актуализация по юридическа правоспособност.

Тя отразява измененията, касаещи администрацията на съдебната власт и администрирането на съдебните дела.

Научете повече

 

Публичноправни науки

Публичноправни науки •

 

Актуализация по Финансово и данъчно право

Третата актуализация по публичноправни науки за 2017, посветена на нормативните изменения и новите тълкувателни решения по финансово и данъчно право, е изпратена до всички наши читатели!

Успешна подготовка!

Научете повече

Публичноправни науки - 2016

Публичноправни науки •

 

Актуализация по Административно право и процес

Втората актуализация по публичноправни науки за 2017, посветена на нормативните изменения и новите тълкувателни решения по административно право и административен процес, е изпратена до всички наши читатели!

Успешна подготовка!

Научете повече