Lawstore.bg  

 

Новини Доставка За контакт

 

 

Новини

Гражданскоправни науки

Гражданскоправни науки •

 

Актуализация: Гражданскоправни науки ∙ Първа част (II/2018)

Изпратихме до нашите читатели актуализация на учебника Гражданскоправни науки I част, издание от 2015 г.

Юридическа правоспособност

Юридическа правоспособност •

 

Актуализация: Юридическа правоспособност (II/2018)

Промените в съдоустройственото законодателство и новата юриспруденция на Конституционния съд.

Научете повече

Публичноправни науки

Публичноправни науки •

 

Актуализация: Публичноправни науки (I/2018)

Промените в материята на публичноправните отрасли към 5 април 2018 г.

Научете повече

Наказателноправни науки - 2018

Наказателноправни науки •

 

Актуализация Наказателен процес (I/2018)

На всички читатели на Наказателноправни науки II част са изпратени последните изменения, касаещи материята на наказателния процес.

Екипът ни следи както нормативните изменения, така и релевантните тълкувателни решения на Върховния касационен съд.

Резюме

Наказателноправни науки - 2017

Наказателноправни науки •

 

Актуализация Наказателно право (I/2018)

LawStore представя най-новите положения в материята на наказателното право.

Промените в Наказателния кодекс (НК), извършени с бр. 101 от 2017 г., се отразяват в редица теми за държавния изпит по наказателноправни науки.

Резюме