Lawstore.bg  

 

Новини Доставка За контакт

 

 

Новини

Юридическа правоспособност

Гражданскоправни науки •

 

Конспект: Гражданскоправни науки 2020

Представяме Ви актуализирания конспект по гражданскоправни науки за държавния изпит тази есен.

По същество са налице 3 разлики с досегашния конспект.

През този и следващия месец ще изпратим всички нови положения под формата на актуализации за нашите учебници. По този начин можете да бъдете уверени, че се подготвяте по най-актуалните източници.

Към конспекта