Lawstore.bg  

 

Новини Доставка За контакт

 

 

Новини

Гражданскоправни науки

Наказателноправни науки •

 

Актуалност: Наказателноправни науки II част © 2020 г.

Най-новото издание на учебника по Наказателен процес © 2020 е актуално и към днешна дата.

Проследихме за нови разпоредби. Проверихме за нови тълкувателни решения. Прегледахме за отменени актове

Mожете да сте уверени, че разполагате с най-актуалните знания по Наказателен процес!

Към учебника