Lawstore.bg  

 

Новини Доставка За контакт

 

 

Новини

Гражданскоправни науки

Юридическа правоспособност •

 

Актуализация: Юридическа правоспособност (II/2019)

Изпратихме кратка актуализация на помагалото, посветена на нов момент при оспорване решенията на ВСС (чл. 36 ЗСВ).

Към помагалото