Използваме бисквитки, за да подобрим Вашето преживяване в сайта. Разглеждайки съдържанието на сайта, вие се съгласявате и с използването на бисквитки.  Научете повече

Актуализация: Наказателно право (II/2018)

21 септември 2018 г. Резюме Атанас Атанасов

Към учебника

Актуализацията отразява новите положения по прилагане института на реабилитацията в наказателното право, въведени с Тълкувателно решение № 2 от 28.02.2018 г. на ВКС по т. д. № 2/2017 г. ОСНК ВКС. За периода на настоящата актуализация не са налице релевантни изменения в нормативната уредба.

22  •  Давност. Амнистия. Реабилитация

Според новото тълкувателно разрешение на ВКС реабилитацията е допустима не само когато наказанието е изпълнено, но и във всички случаи, когато не подлежи на изпълнение, независимо дали причината е изтекъл изпитателен срок, помилване, освобождаване от изтърпяване или изтекла давност.

С него се отхвърля по-старата съдебна практика, обективирана в Решение № 113 от 8.VI.1987 г. по н. д. № 61/87 г., III н. о. ВС и Решение № 25 от 6.II.1989 г. по н. д. № 731/88 г., II н. о. ВС.

В същото тълкувателно решение се приема, че реабилитацията по право изключва интереса на лицето да иска реабилитация по съдебен ред, тъй като осъждането на реабилитираното лице е вече заличено по силата на закона.

С това се отхвърля противното становище, застъпено в по-старата съдебна практика - Решение № 553 от 3.VII.1991 г. по н. д. № 388/91 г., I н. о. ВС и Решение № 108 от 22.III.1985 г. по н. д. № 96/85 г., II н. о. ВС.

В актуализацията ще намерите подробно разяснение по поставените въпроси и актуализирано изложение по Тема 22 от учебника.

32 • Измама, документна измама и вещно укривателство

Актуализирано е съдържанието на някои нормативно определени понятия във връзка с тълкуването при компютърната измама.

Пълна актуализация

На всички читатели на Наказателноправни науки • Първа част • Наказателно право изпращаме и консолидирана актуализация на книгата. По този начин разполагате с най-актуалното съдържание и всичко необходимо за успешното полагане на изпита.

Х