Използваме бисквитки, за да подобрим Вашето преживяване в сайта. Разглеждайки съдържанието на сайта, вие се съгласявате и с използването на бисквитки.  Научете повече
Х

Граждански закони

Сборник нормативни актове © 2016 • Първо издание

Тиражът на сборника е изчерпан.
Благодарим на всички наши читатели!

Най-важното на едно място

Фокус

Решаване на гражданскоправни казуси

Материя

Гражданско право • Вещно право • Облигационно право • Семейно право • Наследствено право

Издание

15 февруари 2016 г.

Съдържание

14 нормативни акта
Index (предметен указател)
720 страници

Съдържание

Сърцето на гражданското право

Сборникът "Граждански закони" съдържа най-важните актове, върху които се изгражда българското гражданско право. Целта на книгата е да улесни максимално читателя при проучване и решаване на учебни и практически казуси.

Вижте кои закони са включени ▼Скрий законите ▲

I. Лично право Закон за лицата и семейството (ЗЛС) Закон за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ) Закон за жилищностроителните кооперации (ЗЖСК) Закон за гражданската регистрация (извадка) II. Вещно право Закон за собствеността (ЗС) Закон за управление на етажната собственост (ЗУЕС) Закон за държавната собственост (извадка) Закон за общинската собственост (извадка) Закон за устройство на територията (извадка) III. Облигационно право Закон за задълженията и договорите (ЗЗД) Закон за отговорността на държавата и общините за вреди (ЗОДОВ) IV. Семейно право Семеен кодекс (СК) Закон за закрила на детето (извадка) IV. Наследствено право Закон за наследството (ЗН)

Предназначение

Проучване и решаване на казуси

Семестриални изпити

Книгата съдържа пълна нормативна уредба по гражданско право – обща част, вещно право, облигационно право, семейно и наследствено право. Тя може да Ви послужи както в процеса на подготовка, така и на тези семестриални изпити, които включват решаването на казуси.

Държавен изпит по гражданскоправни науки

Сборникът е удобен и целенасочен инструмент за решаване на гражданскоправни казуси. Той ще ви послужи на писмения изпит по гражданскоправни науки.

Ориентация

Намирайте всичко бързо и лесно

Препратки

Много често уредбата на правните институти е поместена в различни части на един закон или дори в няколко отделни акта.Удобните препратки между актовете осигуряват цялостно и задълбочено проучване.

Index

Ако не знаете от къде да започнете при Вашето проучване, може да започнете от Index-a, в края на книгата. Този азбучен указател е организиран около различните институти и понятия в гражданското право – субекти, сделки, искове и др. Освен това той може да послужи и за търсене на специфични правни термини.

Изработка & Оформление

Най-доброто от нашия дизайн

Ще ползвате тази книга дълго.

Това вдъхнови безпрецедентното качество, старание и внимание към детайла при нейната изработка.

Независимо дали пристъпвате към задълбочен прочит, или към бърз преглед на нормативната материя, нейното оформление ще Ви помогне да се фокусирате върху смисъла на разпоредбите.