Публичноправни науки • 2014

Актуализация 2 към 20.11.2015 (финансово и данъчно право)

За актуализациите

Всяко издание на LawStore се актуализира постоянно от нашите автори и редактори, за да отговори на динамиката на правото и развитието на правните институти.

Нашето желание е всеки читател да се ползва от този интелектуален труд. Затова периодично изпращаме релевантните изменения в съответната материя под формата на електронни актуализации.

Процесът

При подготовката на настоящата актуализация бяха прегледани всички промени в отраслите на публичното право, настъпили през последната година. След внимателна преценка бяха отделени онези важни изменения, които засягат разгледаните правни институти по същество. Това спомага за по-добър фокус на читателя и лесно възприемане на новата информация.

Формат

Актуализациите са написани по начин, който позволява лесното им прилагане към книжните издания и подреждането им в съществуващата система на темата. Така нашите читатели могат да бъдат уверени, че винаги разполагат с надежден и актуален източник на правни знания.

Обхват на настоящата актуализация

В настоящата актуализация на сборника "Публичноправни науки" са отразени промените в статута на:

+ Сметната палата;

+ Националната агенция по приходите;

+ Корпоративното подоходно облагане.

Актуализацията е съобразена с нормативната уредба към:

20.11.2015 г.

Как да получите актуализация

Актуализациите се изпращат на email, посочен при поръчка на сборника.

Екипът на LawStore Ви пожелава
успешна подготовка!